UDRUŽENjE INSTRUKTORA SKIJANjA SRBIJE - UISS je strukovna organizacija osnovana 2003. god., koja se bavi zaštitom prava svojih članova, poboljšanjem uslova rada kao i obrazovanjem kadrova za rad u obuci skijanja i snowboard-a i radom ski instruktora. UISS nije TAKMIČARSKA organizacija. 


UISS
prati razvoj tehnike i metodike u svetu, te u saradnji sa ostalim organizacijama vezanim za skijanje i obrazovanje, usklađuje svoje programe rada.


UISS
nastoji da u svom radu bude povezan sa klubovima i Skijaškim Savezom Srbije prosleđujući im talentovane početnike, a povezanost leži i u tome što većina trenera skijanja i skijaških radnika poseduju zvanja ski-instruktora te su po tom osnovu i članovi UISS-a.


Članovi UISS-a su isključivo licencirani instruktori skijanja.

Nivoi zvanja Ski i Snowboard-instruktora su:

- instruktor I 

- instruktor II

- instruktor III

Iz redova instruktora III se izdvajaju demonstratori, članovi Demo Team-a, ocenjivači itd.


Tela UISS-a su:

Skupština UISS-a - dvadeset članova
Izvršni odbor - Predsednik, Generalni Sekretar i još pet članova
Nadzorni odbor - tri člana
Predsednik 
Generalni Sekretar  
Demo Team - Državni demonstratorski tim predstavlja skup najboljih instruktora sa  licencom instruktor III.