Poštovane kolege, 
Na osnovu sporazuma sa Centrom za stručno osposobljavanje, obrazovanje i usavršavanje FSFV Univerziteta u Beogradu, za sve članove UISS koji žele da upišu kurs osposbljavanaj za rad sa decom je obezbeđen popust od 5 %.
Za grupe od 10 i više polaznika popust 10%; 25 i više popust 15%; 50 i više popust 20%.
Svi zainteresovani mogu se javiti UISS mejlom (ime prezime, broj dozvole za rad, mejl adresa) radi registovanja za popust. Ostala dokumenta dostavljaju Centru.
 
TEKST ZVANIČNOG KONKURSA MOŽETE VIDETI OVDE
 
DODATNE INFORMACIJE U VEZI KONKURSA MOŽETE VIDETI OVDE