Poštovane kolege,
 
Obaveštavamo vas da UISS neće učestvovati u organizaciji i sprovođenju predstojećih seminara za sticanje zvanja instruktora skijanja.
 
Ovo obaveštenje izdajemo povodom objave i raspisa seminara od strane SSS u kome se UISS predstavlja kao jedan od organizatora.