Informativna ponuda za osiguranje lica.

 Instruktori skijanja i snowboarda zainteresovani za osiguranje, potrebno je da se obrate Udrženju instruktora skijanja Srbije na email adresu: udruzenje.i.s.s@gmail com