KONKURS ZA UPIS POLAZNIKA NA

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA STICANJE ZVANJA

SPORTSKI INSTRUKTOR ALPSKOG SKIJANJA –nivo 1

SPORTSKI INSTRUKTOR SNOWBOARDA – nivo 1

(120 sati)

Prijavljivanje na kurs kao i program možete videti ovde